Tis the Season

Tis the Season for
stockings and ice skates.

Tis the Season for
mittens and snow flakes.

Tis the Season for
bulbs and bright lights.

Tis the Season for
bells and cold nights.

Tis the Season for
holiday splendor.

Tis the Season -
we surrender.